Press release new National Property Management Association in the Netherlands (in Dutch)

By
Real Estate Agent with Noordam Management (Netherlands, Europe) 3207196

Sector richt branchebrede vereniging vastgoedmanagement op.

 

Vastgoedmanagement Nederland officieel van start

Dinsdag 20 januari 2009 vond in Vianen de oprichtingvergadering van Vastgoedmanagement Nederland plaats. Een groot aantal vastgoedmanagement-organisaties was vertegenwoordigd bij de start van deze nieuwe belangenvereniging die voorziet in de behoefte aan één sterke vertegenwoordiger in de vastgoedmanagement-branche.

 

Ruud Bouma (WPM Offices), Jac Bressers (Jones Lang Lasalle) Albert Hoogland (SCM Europe), Patrick Kremer (Actys), Jean Paul Rouwette (vb&t Groep), en Eddy Smit (Meeùs Vastgoedmanagement) vormen het eerste bestuur van Vastgoedmanagement Nederland.

 

Vastgoedmanagement Nederland streeft na de erkende gesprekspartner te worden voor markt en overheid. Daarnaast richt zij zich op verdere professionalisering en integrale kwaliteitsverbetering van het vak en dienstverlening aan haar leden.

 

Vastgoedmanagement Nederland richt zich op onafhankelijke vastgoedmanagement-organisaties die op professionele wijze vastgoedmanagementdiensten verlenen. Bij belangstelling voor een lidmaatschap van Vastgoedmanagement Nederland bent u van harte  uitgenodigd contact op te nemen.

 

__________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Geïnteresseerden die aanvullende informatie over Vastgoedmanagement Nederland willen ontvangen of een interview met (één van) de initiatiefnemers van Vastgoedmanagement Nederland wensen, wordt gevraagd contact op te nemen met Ilse kaandorp, telefoon 06-10892507 of Paulien Frehé, telefoon 06-30123725

 

Comments (0)