Credit Score and what is says about you- article in Hebrew

By
Real Estate Agent with Keller Williams Real Estate

מה הקרדיט סקור אומר עליך / אודליה אמינוב

 

בתקופה שבה מעצמות ענק פיננסיות כמו ברן סטרן קורסות לנו מול העיניים, מה הפלא שמוסדות מלווים נוהגים בקפידה יתרה כאשר מתקבלת בקשה למימון משכנתא? כך שוב הפך הקרדיט להיות מערך ההגנה האגרסיבי בתהליך עיבוד הבקשה ועד לאישורה כפי שהיה נהוג בעבר.

רמת הקרדיט נמדדת לרוב על פי חוות דעתן של שלוש רשויות אשראי המרכזות היסטוריית תשלומים, סך חשבונות אשראי נושאי חוב, תדירות פתיחת חשבונות ועוד. ניתוח הנתונים נעשה על סמך נוסחה הייחודית לכל רשות ועל כן טבעי שהציון הכללי ישתנה במעט מרשות לרשות. התוצאה נותנת עדות להרגלי התשלום של הצרכן הנבחן ומאפשרת למוסד הלווה לאמוד את רמת הסיכון הכרוכה בנתינת ההלוואה למועמד הספציפי. כיום מאתגר הרבה יותר להשיג הלוואה אם הקרדיט אינו טוב עד מעולה.

לבעלי ציון קרדיט בינוני או פחות המעוניינים לשפר את מעמדם, יש מספר דרכי פעולה וביניהם: במידה ומחזיקים מספר רב של כרטיסי אשראי נושאי חוב- יש לרכז את החובות למספר מצומצם של כרטיסי אשראי (במיוחד לאלו המציעים ריבית נמוכה) ולבטל את היתר. כך תוכלו גם ללמוד להשתלט על יצר הגיהוץ השטני.

זמן הוא מפתח, אם לא החשוב ביותר בתיקון מצב הקרדיט. זכרו שאין כל פסול בנשיאת יתרת חוב (באלאנס) על הכרטיס אך העיקר הוא לשלם את תשלום המינימום (לרוב סכום לא נכבד) ולדאוג לשלם בזמן. רבים נכשלים במשימה הפשוטה הזו- וחבל. ההשלכות לאיחורים עלולות לגרום לנזק כבד בחישובי הקרדיט. אחרי הכל, הגיוני שהרוצה בהלוואה, שמשמעותה תשלום חודשי קבוע, יתבקש להוכיח את יכולתו לשלם כפי הנדרש, ולכן מה עומד לזכותו אם הוא נופל בהלוואות הקטנות של החיים?

 

הבהרה:

טור זה נכתב כדעה אישית ואינו מייצג דעה משפטית או משמש ייעוץ משפטי.

 

שאלות, מענות ושאר תגובות יתקבלו בברכה במייל:

oaminov@kw.com

Comments (0)